სახელმძღვანელო ადგილობრივი განვითარების ჯგუფებისთვის

ფიფლ ინ ნიდ

წინამდებარე სახელმძღვანელოს მიზანია საქართველოში, ადგილობრივი განვითარების ჯგუფებისათვის (LAG-Local Action Group) და მათი ასოციაციისთვის (GALAG - Georgian Association of Local Action Groups) თემის უკეთ მობილიზების, ეფექტური კომუნიკაციის წარმართვისა და მონიტორინგისა და შეფასების მექანიზმის შეთავაზება, რომელიც ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების ეფექტურ მუშაობასა და მათ ასოციაციასთან კოორდინაციის გაუმჯობესებას შეუწყობს ხელს.

ჩამოტვირთე