სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოების სამუშაო მექანიზმებისა და სამოქალაქო ჩართულობის პრაქტიკის შეფასებითი კვლევა

ფიფლ ინ ნიდ

საბაზისო კვლევის ანგარიში - „სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოების სამუშაო მექანიზმებისა და სამოქალაქო ჩართულობის პრაქტიკის შეფასებითი კვლევა“ მომზადდა „ფიფლ ინ ნიდ“-ის მიერ პროექტის ფარგლებში „რეგიონების მხარდაჭერა მდგრადი განვითარებისთვის“. კვლევა ჩატარდა 2018 წლის აპრილში, ორგანიზაცია „დეპა კონსალტინგი“-ს (DEPA Consulting) მიერ.
კვლევის მიზანია გამოავლინოს შესაბამისი ხარვეზები და პრობლემები და გაანალიზოს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების და სხვა არასახელმწიფო აქტორების ჩართულობა სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს საქმიანობისა და საბჭოს ფუნქციების განხორციელების პროცესში იმერეთის, მცხეთა-მთიანეთის და კახეთის რეგიონების მაგალითზე.

ჩამოტვირთე