პუბლიკაციები

პუბლიკაციები

პუბლიკაციის მოძებნა

კატეგორიის მიხედვით

სათაურის მიხედვით

PIN-Georgia-Newsletter_December 2019 Issue #9_Eng

Ramaz Chichinadze

PIN-Georgia-Newsletter_December 2019 Issue #_Eng

PIN-Georgia-Newsletter_December 2019 Issue #9_Geo

Ramaz Chichinadze

PIN-Georgia-Newsletter_December 2019 Issue #9_Geo

Regional Consultation Council Survey

People in Need

The Baseline Study Report – “Evaluation Research of the Activity Mechanisms and Civic Engagement Practices of the Regional Consultation Councils” was prepared by People in Need in...

სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოების სამუშაო მექანიზმებისა და სამოქალაქო ჩართულობის პრაქტიკის შეფასებითი კვლევა

ფიფლ ინ ნიდ

საბაზისო კვლევის ანგარიში - „სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოების სამუშაო მექანიზმებისა და სამოქალაქო ჩართულობის პრაქტიკის შეფასებითი კვლევა“ მომზადდა „ფიფლ ინ ნიდ“-ის მიერ...

ევროპული გამოცდილება ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფებისა (LAG) და CSO-ების რეგიონულ განვითარებაში მონაწილეობის შესახებ

ფიფლ ინ ნიდ

კვლევა - „ევროპული გამოცდილება ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფებისა (LAG) და CSO-ების რეგიონულ განვითარებაში მონაწილეობის შესახებ ავსტრიის, ჩეხეთის რესპუბლიკისა და ლატვიის გამოცდილების...

European experience on LAGs and CSOs participation in regional development

People in Need

 Study - European experience on LAGs and CSOs participation in regional development-Experiences of Austria, the Czech Republic and Latvia was prepared by People in Need in the framework of the...

სახელმძღვანელო ადგილობრივი განვითარების ჯგუფებისთვის

ფიფლ ინ ნიდ

წინამდებარე სახელმძღვანელოს მიზანია საქართველოში, ადგილობრივი განვითარების ჯგუფებისათვის (LAG-Local Action Group) და მათი ასოციაციისთვის (GALAG - Georgian Association of Local Action Groups) თემის...

PIN Georgia Leaflet - 2018

People in Need

  PIN Georgia Leaflet - 2018 _ Georgian Version

PIN-Georgia-Newsletter_May 2019 Issue #8

People in Need

People in Need Georgia Newsletter - May 2019 - Issue #8

PIN-Georgia-Newsletter_May 2019 Issue #8_Geo

People in Need

People in Need Georgia Newsletter - May 2019 - Issue #8
იტვირთება