პუბლიკაციები

პუბლიკაციები

პუბლიკაციის მოძებნა

კატეგორიის მიხედვით

სათაურის მიხედვით

წყალტუბოს განვითარების ჯგუფი_საგრანტო კონკურსის სახელმძღვანელო 2020

People in Need

ბიზნესის პირველადი საპროექტო განაცხადი

People in Need

საჯარო პროექტის პირველადი განაცხადი

People in Need

სათემო პროექტის პირველადი განაცხადი

People in Need

პირველადი საპროექტო განაცხადის შეფასების ფორმა საჯარო პროექტებისათვის

People in Need

პირველადი საპროექტო განაცხადის შეფასების ფორმა სათემო პროექტისათვის

People in Need

პირველადი საპროექტო განაცხადის შეფასების ფორმა ბიზნეს პროექტისათვის

People in Need

ფიფლ ინ ნიდ საქართველოს ბიულეტენი_ივნისი 2020_გამოცემა #9

People in Need

ფიფლ ინ ნიდ საქართველოს ბიულეტენი_ივნისი 2020_გამოცემა #9
იტვირთება