ევროპული გამოცდილება ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფებისა (LAG) და CSO-ების რეგიონულ განვითარებაში მონაწილეობის შესახებ

ფიფლ ინ ნიდ

კვლევა - „ევროპული გამოცდილება ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფებისა (LAG) და CSO-ების რეგიონულ განვითარებაში მონაწილეობის შესახებ ავსტრიის, ჩეხეთის რესპუბლიკისა და ლატვიის გამოცდილების მაგალითზე“ მომზადდა „ფიფლ ინ ნიდ“-ის მიერ პროექტის ფარგლებში „რეგიონების მხარდაჭერა მდგრადი განვითარებისთვის“.
კვლევა ჩატარდა 2018 წლის მაისში, ორგანიზაცია „ჯეო ველის“მიერ (GeoWel) მიერ პროექტის ფარგლებში გაფორმებული მოკლე მომსახურების ხელშეკრულების ფარგლებში.  
დოკუმენტის მიზანია განიხილოს ავსტრიის, ჩეხეთისა და ლატვიის მიერ განვლილი გზა და  შეისწავლოს გამოცდილება, რომელიც შესაძლოა სასარგებლო აღმოჩნდეს საქართველოში მოღვაწე LAG-ებისთვის. ანგარიშში, ყურადღება გამახვილებულია ევროკავშირის სამი წევრი ქვეყნის რეგიონული პოლიტიკის განვითარების პროცესზე, წარმოდგენილია სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები და მთავრობას შორის თანამშრომლობის მაგალითები და განხილულია LEADER პროგრამებისა და LAG-ების განვითარების პროცესი.
 
 

ჩამოტვირთე