კონსულტაციები ENPARD IV-ის პროგრამული პრიორიტეტების  შესახებ

კონსულტაციები ENPARD IV-ის პროგრამული პრიორიტეტების შესახებ

19 აპრ. 2019

17 აპრილი 2019, თბილისი – ევროკავშირის პარტნიორი საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციების, კერძო სექტორის, აკადემიის და ექსპერტული წრეების 100-ზე მეტმა წარმომადგენელმა მიიღო მონაწილეობა თბილისში გამართულ სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD) მეოთხე ფაზის საკონსულტაციო კონფერენციაში.

ღონისძიების მიზანს ENPARD IV-ის ორი ძირითადი პროგრამული მიმართულების – სოფლის განვითარების და სურსათის უვნებლობის / სანიტარული და ფიტოსანიტარული სტანდარტების – პრიორიტეტულ საკითხთა განსაზღვრის პროცესში დაინტერესებულ მხარეთა ინფორმირება და ჩართულობა წარმოადგენდა. დისკუსიაში მონაწილეობდნენ ENPARD-ის განმახორციელებელი პარტნიორი ორგანიზაციების, საქართველოში მოქმედი ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების (LAG) და ექსპერტული წრეების წარმომადგენლები. თითოეული პანელის ფარგლებში შედგა აქტიური დისკუსია მოწვეული სტუმრების მონაწილეობით.


ღონისძიება გახსნა საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის თანამშრომლობის პროგრამების ხელმძღვანელმა, ბნ. ვინსენტ რეიმ. “საქართველომ სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების კუთხით, ბოლო წლებში, ხელშესახებ პროგრესს მიაღწია. ევროკავშირი მოხარულია, რომ ამ მიღწევებში მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს. ENPARD-ის პროგრამის ფარგლებში, ევროკავშრი მხარს უჭერს საქართველოს სოფლის მეურნეობის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას და სოფლად ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას. მომავალში, ჩვენ გვსურს ვიხილოთ უკეთ აღჭურვილი ქართველი ფერმერები, კოოპერატივები, მცირე და საშუალო მეწარმეები, რომლებიც მაღალი ხარისხის პროდუქციის წარმოებას, და ასევე, ევროკავშირში ექსპორტს შეძლებენ. გარდა ამისა, ჩვენ გვსურს ვიხილოთ სოფლად უკეთესი ინფრასტრუქტურა და სერვისები, უფრო განვითარებული ტურიზმი, ეფექტიანი ადგილობრივი საჯარო და კერძო სექტორის თანამშრომლობა და მეწარმეობა. ყოველივე ეს ხელს შეუწყობს ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას და ქვეყნის ეკონომიკის ზრდას. ევროკავშირი ENPARD IV-ის ფარგლებში გააგრძელებს ფინანსურ და ტექნიკურ მხარდაჭერას, რათა საქართველოს ამ პოტენციალის უკეთ რეალიზებაში დაეხმაროს.” – განაცხადა ვინსენტ რეიმ.

ENPARD-ის მეოთხე ფაზის დაწყება 2020 წლის ბოლოსთვისაა დაგეგმილი. პროგრამის IV ფაზა საქართველოს დამატებით დახმარებას გაუწევს სურსათის უვნებლობისა და სტანდარტების დანერგვის მხრივ, რათა ქვეყანაში უკეთ იქნას დაცული მომხმარებელთა უფლებები და გაიზარდოს ქართული პროდუქციის ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში ექსპორტის პოტენციალი. ENPARD IV დაეფუძნება ფართომასშტაბიან ინსტიტუციური განვითარების პროგრამისა (CIB) და ENPARD-ის წინა ფაზების ფარგლებში არსებულ შედეგებს. იგი გააგრძელებს სურსათის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერას ინსპექტირებისა და კონტროლის სისტემების დანერგვის და ახალი რეგულაციების შემუშავების კუთხით. ახალი ფაზა დაეხმარება სურსათის ბიზნეს ოპერატორებსაც, მიმდინარე რეფორმებთან მათი უკეთ ადაპტირების მიზნით.

ასევე, ENPARD IV გააგრძელებს საქართველოს სოფლის განვითარების მხარდაჭერას და სოფლად საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობას, რათა სოფლის სექტორმა საქართველოს ეკონომიკურ და სოციალურ განვითარებაში უფრო მეტი წვლილი შეიტანოს. პროგრამის IV ფაზა მეტად ორიენტირებული იქნება მოწყვლადი რეგიონებისა და ოჯახების (მათ შორის ეკო-მიგრანტების, კონფლიქტით დაზარალებული პირების, ეთნიკური უმცირესობების, მიგრანტების) ეკონომიკურ და სოციალურ ინტეგრაციაზე. ამასთან, პროგრამა გააგრძელებს ადგილობრივი განვითარების გადაწყვეტილების მიღების პროცესში სამოქალაქო ჩართულობის ხელშეწყობას, მათ შორის ახალგაზრდებისა და ქალების გაძლიერებას.


ევროკავშირის ENPARD-ის პროგრამის ფარგლებში, დღემდე, სოფლის განვითარების ევროპული მოდელი საქართველოს რვა მუნიციპალიტეტში დაინერგა. ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები შეიქმნა ბორჯომში, ლაგოდეხში, ყაზბეგში, დედოფლისწყაროში, თეთრიწყაროში, ახალქალაქში, ქედასა და ხულოში. აღნიშული ჯგუფები, ევროკავშირის პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად, წარმატებით ახორციელებენ სოფლის განვითარების პროექტებს. მათი უშუალო ჩართულობით, საქართველოს მასშტაბით, ევროკავშირის მიერ უკვე 360-ზე მეტი ინიციატივაა დაფინანსებული. ამჟამად, დამატებით კიდევ ოთხ ახალ მუნიციპალიტეტში – ახმეტა, წალკა, წყალტუბო და მესტია – მიმდინარეობს სოფლის განვითარების ევროპული მოდელის, LEADER მიდგომის, დანერგვის და ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების შექმნის პროცესი. გასულ წელს კი დაფუძნდა საქართველოს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების ასოციაცია, რომლის მიზანია LEADER მიდგომის, როგორც ადგილობრივი განვითარების მოდელის ხელშეწყობა, ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების თანამშრომლობის უზრუნველყოფა, საერთო პროექტების განხორციელება და ადგილობრივ და ეროვნულ დონეზე სოფლის განვითარების ადვოკატირება.

ENPARD-ის მეოთხე ფაზის დაწყება 2020 წლის ბოლოსთვისაა დაგეგმილი. პროგრამის IV ფაზა საქართველოს დამატებით დახმარებას გაუწევს სურსათის უვნებლობისა და სტანდარტების დანერგვის მხრივ, რათა ქვეყანაში უკეთ იქნას დაცული მომხმარებელთა უფლებები და გაიზარდოს ქართული პროდუქციის ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში ექსპორტის პოტენციალი. ENPARD IV დაეფუძნება ფართომასშტაბიან ინსტიტუციური განვითარების პროგრამისა (CIB) და ENPARD-ის წინა ფაზების ფარგლებში არსებულ შედეგებს. იგი გააგრძელებს სურსათის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერას ინსპექტირებისა და კონტროლის სისტემების დანერგვის და ახალი რეგულაციების შემუშავების კუთხით. ახალი ფაზა დაეხმარება სურსათის ბიზნეს ოპერატორებსაც, მიმდინარე რეფორმებთან მათი უკეთ ადაპტირების მიზნით.

ასევე, ENPARD IV გააგრძელებს საქართველოს სოფლის განვითარების მხარდაჭერას და სოფლად საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობას, რათა სოფლის სექტორმა საქართველოს ეკონომიკურ და სოციალურ განვითარებაში უფრო მეტი წვლილი შეიტანოს. პროგრამის IV ფაზა მეტად ორიენტირებული იქნება მოწყვლადი რეგიონებისა და ოჯახების (მათ შორის ეკო-მიგრანტების, კონფლიქტით დაზარალებული პირების, ეთნიკური უმცირესობების, მიგრანტების) ეკონომიკურ და სოციალურ ინტეგრაციაზე. ამასთან, პროგრამა გააგრძელებს ადგილობრივი განვითარების გადაწყვეტილების მიღების პროცესში სამოქალაქო ჩართულობის ხელშეწყობას, მათ შორის ახალგაზრდებისა და ქალების გაძლიერებას.

ევროკავშირის ENPARD-ის პროგრამის ფარგლებში, დღემდე, სოფლის განვითარების ევროპული მოდელი საქართველოს რვა მუნიციპალიტეტში დაინერგა. ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები შეიქმნა ბორჯომში, ლაგოდეხში, ყაზბეგში, დედოფლისწყაროში, თეთრიწყაროში, ახალქალაქში, ქედასა და ხულოში. აღნიშული ჯგუფები, ევროკავშირის პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად, წარმატებით ახორციელებენ სოფლის განვითარების პროექტებს. მათი უშუალო ჩართულობით, საქართველოს მასშტაბით, ევროკავშირის მიერ უკვე 360-ზე მეტი ინიციატივაა დაფინანსებული. ამჟამად, დამატებით კიდევ ოთხ ახალ მუნიციპალიტეტში – ახმეტა, წალკა, წყალტუბო და მესტია – მიმდინარეობს სოფლის განვითარების ევროპული მოდელის, LEADER მიდგომის, დანერგვის და ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების შექმნის პროცესი. გასულ წელს კი დაფუძნდა საქართველოს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების ასოციაცია, რომლის მიზანია LEADER მიდგომის, როგორც ადგილობრივი განვითარების მოდელის ხელშეწყობა, ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების თანამშრომლობის უზრუნველყოფა, საერთო პროექტების განხორციელება და ადგილობრივ და ეროვნულ დონეზე სოფლის განვითარების ადვოკატირება.

ავტორი: ENPARD Communication