გლობალურად, PIN ისწრაფვის სამყაროსკენ, რომელშიც არ არსებობს, სიღარიბე, შესაძლებლობების სიმცირე ან დისკრიმინაცია.

ორგანიზაციამ „ფიფლ ინ ნიდ" საქართველოში ფუნქციონირება 2006 წელს, საფრანგეთიდან საქართველოში დაბრუნებული მოსახლეობის რეინტეგრაციის ხელშეწყობით დაიწყო. დღესღეობით, საქმიანობის დაწყებიდან 14 წლის თავზე, PIN-ის მისია საქართველოში საკმაოდ მრავალფეროვანია, თუმცა ამოსავალ პრინციპს კვლავ წარმოადგენს გაჭირვებაში მყოფი ადამიანების უზრუნველყოფა უფლებით თავისუფლად განკარგონ საკუთარი სიცოცხლე. 

სრული ტექსტი ნაკლები ტექსტი

News

საგრანტო კონკურსი

საგრანტო კონკურსი

ფიფლ ინ ნიდ საქართველოს ბიულეტენი_ივნისი 2020

ფიფლ ინ ნიდ საქართველოს ბიულეტენი_ივნისი 2020

დემოკრატიის გაძლიერება მედია წიგნიერების ამაღლებით

დემოკრატიის გაძლიერება მედია წიგნიერების ამაღლებით

სამოქალაქო საზოგადოების აქტორები, როგორც ცვლილების ინიციატორები სამხრეთ კავკასიასა და მოლდოვაში

პროექტი წყალტუბოს განვითარების ჯგუფი

პროექტი წყალტუბოს განვითარების ჯგუფი

გაიცანით ევა, EU Aid პროგრამის მოხალისე PIN-ში

გაიცანით ევა, EU Aid პროგრამის მოხალისე PIN-ში

More

სად ვმუშაობთ