გლობალურად, PIN ისწრაფვის სამყაროსკენ, რომელშიც არ არსებობს, სიღარიბე, შესაძლებლობების სიმცირე ან დისკრიმინაცია.საქართველოში PIN-ის საქმიანობის მთავარი მიზანია სიღარიბისა და უთანასწორობის დაძლევა, განსაკუთრებით სოფლად, შემდეგი მიდგომების გამოყენებით:1. ღარიბი მოსახლეობის მიერ ეკონომიკური ზრდიდან სარგებლის მაქსიმალურად მიღება (სოფლის მეურნეობის განვითარება) 2. მოსახლეობის, ორგანიზაციებისა და ქსელების შესაძლებლობების გაძლიერება, მათ მიერ ცვლილებების ადვოკატირებისა და შემდგომი დანერგვის მიზნით (სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება) და 3. საზოგადოების უკიდურესად ღარიბი და მოწყვლადი ჯგუფების დაცვა, რომლებიც დარჩენილნი არიან პროცესებს მიღმა (სოციალური დაცვა და ინტეგრაცია).

სრული ტექსტი ნაკლები ტექსტი

News

„ფიფ ინ ნიდ“-ის ინკლუზიური მხარდაჭერის პროექტი COVID-19-ის საპასუხოდ

„ფიფ ინ ნიდ“-ის ინკლუზიური მხარდაჭერის პროექტი COVID-19-ის საპასუხოდ

დემოკრატიის გაძლიერება მედია წიგნიერების ამაღლებით

დემოკრატიის გაძლიერება მედია წიგნიერების ამაღლებით

სამოქალაქო საზოგადოების აქტორები, როგორც ცვლილების ინიციატორები სამხრეთ კავკასიასა და მოლდოვაში

პროექტი წყალტუბოს განვითარების ჯგუფი

პროექტი წყალტუბოს განვითარების ჯგუფი

გაიცანით ევა, EU Aid პროგრამის მოხალისე PIN-ში

გაიცანით ევა, EU Aid პროგრამის მოხალისე PIN-ში

რა საერთო აქვთ ფიფლ ინ ნიდ-სა და ფრანც კაფკას:  ჩვენი ლოგოს ისტორია

რა საერთო აქვთ ფიფლ ინ ნიდ-სა და ფრანც კაფკას: ჩვენი ლოგოს ისტორია

More

სად ვმუშაობთ