გლობალურად, PIN ისწრაფვის სამყაროსკენ, რომელშიც არ არსებობს, სიღარიბე, შესაძლებლობების სიმცირე ან დისკრიმინაცია.

ორგანიზაციამ „ფიფლ ინ ნიდ" საქართველოში ფუნქციონირება 2006 წელს, საფრანგეთიდან საქართველოში დაბრუნებული მოსახლეობის რეინტეგრაციის ხელშეწყობით დაიწყო. დღესდღეობით, საქმიანობის დაწყებიდან 14 წლის თავზე, PIN-ის მისია საქართველოში საკმაოდ მრავალფეროვანია, თუმცა ამოსავალ პრინციპს კვლავ წარმოადგენს გაჭირვებაში მყოფი ადამიანების უზრუნველყოფა უფლებით თავისუფლად განკარგონ საკუთარი სიცოცხლე. 

სრული ტექსტი ნაკლები ტექსტი

News

საგრანტო კონკურსი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების შესარჩევად

საგრანტო კონკურსი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების შესარჩევად

საბანკო ვალების კრიზისის დაძლევის ახალი სტრატეგია საქართველოში

საბანკო ვალების კრიზისის დაძლევის ახალი სტრატეგია საქართველოში

ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი წყალტუბოს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი საგრანტო კონკურსის პირველ ეტაპს აცხადებს

ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი წყალტუბოს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი საგრანტო კონკურსის პირველ ეტაპს აცხადებს

 რეგიონალური სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების შესარჩევი საგრანტო კონკურსი

რეგიონალური სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების შესარჩევი საგრანტო კონკურსი

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების შესარჩევი კონკურსის შედეგები

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების შესარჩევი კონკურსის შედეგები

ფიფლ ინ ნიდ საქართველოს ბიულეტენი_ივნისი 2020

ფიფლ ინ ნიდ საქართველოს ბიულეტენი_ივნისი 2020

More

სად ვმუშაობთ