გლობალურად, PIN ისწრაფვის სამყაროსკენ, რომელშიც არ არსებობს, სიღარიბე, შესაძლებლობების სიმცირე ან დისკრიმინაცია.საქართველოში PIN-ის საქმიანობის მთავარი მიზანია სიღარიბისა და უთანასწორობის დაძლევა, განსაკუთრებით სოფლად, შემდეგი მიდგომების გამოყენებით:1. ღარიბი მოსახლეობის მიერ ეკონომიკური ზრდიდან სარგებლის მაქსიმალურად მიღება (სოფლის მეურნეობის განვითარება) 2. მოსახლეობის, ორგანიზაციებისა და ქსელების შესაძლებლობების გაძლიერება, მათ მიერ ცვლილებების ადვოკატირებისა და შემდგომი დანერგვის მიზნით (სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება) და 3. საზოგადოების უკიდურესად ღარიბი და მოწყვლადი ჯგუფების დაცვა, რომლებიც დარჩენილნი არიან პროცესებს მიღმა (სოციალური დაცვა და ინტეგრაცია).

სრული ტექსტი ნაკლები ტექსტი

News

პროექტი წყალტუბოს განვითარების ჯგუფი

პროექტი წყალტუბოს განვითარების ჯგუფი

გაიცანით ევა, EU Aid პროგრამის მოხალისე PIN-ში

გაიცანით ევა, EU Aid პროგრამის მოხალისე PIN-ში

რა საერთო აქვთ ფიფლ ინ ნიდ-სა და ფრანც კაფკას:  ჩვენი ლოგოს ისტორია

რა საერთო აქვთ ფიფლ ინ ნიდ-სა და ფრანც კაფკას: ჩვენი ლოგოს ისტორია

საგრანტო კონკურსი

საგრანტო კონკურსი

EU სოფლის განვითარების ორწლიანი პროექტის შედეგებს აჯამებენ

EU სოფლის განვითარების ორწლიანი პროექტის შედეგებს აჯამებენ

ქართულმა LAG-ებმა ესტონეთში LINC კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს

ქართულმა LAG-ებმა ესტონეთში LINC კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს

More

სად ვმუშაობთ